Steun in de rug

Ondernemers met visie en durf investeerden in 2010 ondanks de economisch slechte omstandigheden in innovatieve duurzame apparatuur en bedrijfsmiddelen. Om de gevolgen van de economische crisis voor ondernemers te verlichten en een duurzaam ondernemerschap te bevorderen is het fiscale voordeel van de MIA\Vamil tijdelijk verhoogd geweest. Uit dit jaarverslag blijkt dat dit een succesvolle maatregel was en dat ondernemers hier dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Met een beperkt steuntje-in-de-rug van de overheid investeerden zij in 2010 in duurzame technologie met een totaalwaarde van 2 miljard euro. Dit is een verdubbeling van het investeringsbedrag ten opzichte van 2009. Ook het aantal aanvragen nam met 80 procent toe tot ruim 13.000.
De MIA\Vamil-regelingen stimuleren marktintroductie en marktverbreding van duurzame apparatuur en bedrijfsmiddelen, die vermeld zijn op de zogeheten Milieulijst. Zo spelen deze fiscale regelingen een belangrijke rol bij de bouw van steeds duurzamere stallen en kassen. Technologische ontwikkelingen in de landbouwsector op het vlak van klimaat, dierenwelzijn, grond- en watergebruik volgen elkaar snel op en zijn in de loop der tijd steeds eenvoudig ingepast. De agrosector produceert nu veel duurzamer dan een aantal jaren geleden, mede dankzij de MIA\Vamil. Ook aan nieuwe ontwikkelingen in milieutechnologie in andere sectoren geven we in toenemende mate aandacht en vaart. In dit digitale jaarverslag treft u daarvan de nodige interessante voorbeelden aan. Enkele wil ik alvast kort noemen.

Voorbeelden uit de praktijk

Ondernemers die investeren in een elektrische auto of oplaadpaal kunnen rekenen op een aantrekkelijk voordeel. Ongeveer 100 bedrijven maakten in de aanloopfase gebruik van dit voordeel. Dankzij deze regeling hebben deze bedrijven net dat kleine steuntje in de rug gekregen om deze forse investering te doen. Ook het transport over het water kan nog duurzamer. Kantoor Binnenvaart, een samenwerkingsverband van diverse ondernemers- en belangenverenigingen voor de binnenvaart, diende met succes een voorstel in om milieu-investeringen in deze sector nog beter te ondersteunen. In dit jaarverslag leest u hoe dit in zijn werk is gegaan. Een ander voorbeeld betreft groene grondstoffen en de biobased economy. Koplopers op dit terrein nemen vaak risico's met flinke investeringen in nieuwe productieapparatuur. Via de MIA\Vamil ontvangen zij ondersteuning voor bijvoorbeeld het produceren van bioplastics uit louter plantaardige grondstoffen. De investeringen van bioplasticproducent Synbra zijn niet specifiek genoemd op de Milieulijst. Desalniettemin kon Synbra rekenen op fiscaal voordeel, want sinds enkele jaren bieden de regelingen ook ruimte voor maatwerkoplossingen. Vooral de industrie doet hier haar voordeel mee.

Minder administratieve lasten

Ondernemers zijn goed op de hoogte van de regelingen en spelen snel in op nieuwe kansen. Zo maakten ruim 1.000 ondernemers gebruik van het in juni 2010 geĆÆntroduceerde fiscale voordeel voor het vervangen van asbestdaken. Het indienen van een aanvraag is eenvoudig. Daar heeft de ondernemer geen accountant of subsidieadviseur voor nodig. In 2011 is bovendien het aanvragen voor asbestverwijdering nog makkelijker gemaakt, omdat er een vast bedrag per te vervangen vierkante meter dakoppervlak geldt. Een mooi voorbeeld van administratieve lastenverlaging voor ondernemers.

Milieu als economische kans

Tijdens de crisis liepen de reguliere investeringen sneller terug dan de groene investeringen en trokken de groene investeringen ook iets sneller weer aan. Laten we op dit pad verder gaan. Het vergroenen van de economie biedt commerciƫle kansen en is een noodzaak door onder andere de toenemende grondstoffenschaarste en klimaatproblematiek. Bedrijven hebben vanzelfsprekend het voortouw bij het invullen van duurzaam ondernemerschap. En daar waar zij met hun innovatieve investeringen stappen zetten naar een groenere economie helpt de overheid graag een handje met de MIA\Vamil.

Kortom, in dit interessante jaarverslag van MIA\Vamil kunt u teruglezen hoe economie en ecologie steeds vaker hand in hand gaan. Ik wens u veel leesplezier.Joop Atsma

Joop Atsma
Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu